השפעות המחזור החודשי על העדפות פוליטיות ומידת דתיות של נשים

מחקרים רבים נעשו בשנים האחרונות בנוגע להשפעות השונות של הזמן במחזור על העדפות ובחירות של נשים. חלק ניכר מהמחקרים עוסק בבחירות והעדפות לבני זוג, כולל אפילו אסטרטגיות למניעת אונס. סקרתי חלק גדול מהמחקרים הללו (למשל פה, ומחקרים רבים אפשר למצוא תחת הקטגוריה בנושא). מחקר חדש בוחן האם לזמנים השונים של המחזור יש גם השפעה על מידת הדתיות של הנשים ועל הבחירות הפוליטיות שלה.

נשים מצביעות בשיעורים גבוהים יותר מגברים ולכן מוקדשת להן תשומת לב מיוחדת בזמן מערכות בחירות. המחקר הנוכחי נעשה בארה”ב שם יש חפיפה גדולה בין נטיות פוליטיות לדת. מצביעים דמוקרטיים נוטים להיות ליברליים יותר, תומכים בזכויות הפרט והמיעוטים, וגם ונוטים להיות פחות דתיים ממצביעים למפלגה הרפובליקנית שהינם שמרנים יותר ודתיים יותר.

לנטיות פוליטיות ולדת יש השפעות גדולות על חיי היום יום של האנשים שלא רק מתבטאות בהצבעה הפוליטית. זה כולל אפילו השפעות על אסטרטגיות לבחירת בני זוג. אנשים בעלי השקפות ליברליות נוטים להיות ליברלים יותר גם בנוגע למין, ייטו לקיים יחסי מין מזדמנים, ויהיו זמינים מינית בשיעורים גבוהים יותר מאנשים בעלי נטיות שמרניות ודתיות. בארה”ב דתיים רבים נמנעים מקיום יחסי מין מלאים עד לחתונה.

מחקרים מראים שרמת הדתיות של האנשים משתנה כתלות מזמינות מינית של האנשים בסביבה. מחקר אחד מצא שככל שיש יותר רווקות פנויות בסביבה, במיוחד כאלו שנחשבות לאטרקטיביות ומושכות מבחינה מינית, כך נשים הופכות להיות יותר דתיות. הסיבה היא שנשים שיש להן בני זוג חוששות יותר שבן הזוג שלהן ינטוש או יבגוד בהן עם הרווקות הנחשקות, ולכן מעוניינות לקדש את היחסים שביניהם כמה שניתן. הדת מספקת את הצורך הזה.

אם דתיות של נשים, כמו גם דיעות פוליטיות, גמישות במידת מה וקשורות בין השאר לאסטרטגיות בחירת בן זוג, הגיוני לנסות ולבדוק האם ההשפעות הללו משתנות גם כתלות בשלב במחזור בו הן נמצאות. מחקרים רבים מראים שכאשר נשים מבייצות, הן מעוניינות יותר בסטוצים ויחסים לטווח קצר, מפגינות התנהגות הרפתקנית יותר מבחינה מינית, זמינות יותר מינית וגם נהנות ממין יותר, בהשוואה לשלב הלא פורה של המחזור (ראו  לדוגמא כאן, פה, וכאן).

אם כך, ואם יש קשר בין זמינות מינית לדתיות כך שנשים זמינות מינית פחות דתיות, אפשר לצפות שבזמן הביוץ נשים יפגינו רמת דתיות נמוכה יותר בהשוואה לזמן שהן לא פוריות, מה שיכול להשפיע גם על נטיות יותר ליברליות ועל דפוסי ההצבעה שלהן. כדי לבחון את הנושא הדתי נערך מחקר עם 275 נשים, מדגם גדול למדי שכלל נשים בגיל ממוצע 28 (גבוה בכמעט 10 שנים ממחקרים שמשתמשים במדגם נוחות של סטודנטים). 45% מהנשים במחקר היו רווקות ללא בן זוג קבוע, 55% מהנשים היו עם פרטנר קבוע (מאורסות, נשואות, או גרות עם החבר).

הנשים גויסו למחקר דרך האינטרנט, בייצו באופן סדיר ולא היו על גלולות או אמצעי מניעה כימי אחר. זמן הביוץ מחושב בדרך מקובלת שמתבססת על המחזור הנוכחי והזמן מהמחזור הקודם והתאמת כל אישה למחזור של 28 יום בצורה מלאכותית כדי לאפשר השוואה בין כל הנשים. בהתאם לזאת חולקו הנשים לשתי קבוצות, קבוצה אחת שבה הפוריות בשיאה (ימים 7-14 של המחזור), וקבוצה השנייה של פוריות נמוכה (ימים 17-25 של המחזור). ימים 15 ו-16 הושמטו, וגם ימי תחילת המחזור וסופו לא נכללו בחשבון (למרות שהם לא פוריים) כדי למנוע השפעות של שינויים במצב הרוח שקשורים לתסמונת קדם וסתית ושל המחזור עצמו.

שאלונים מתוקפים של רמת דתיות מולאו על ידי הנבדקות. בין השאלות ששאלו אותן היו “עד כמה את מאמינה באלוהים?”, “עד כמה את רואה באלוהים או כוח עליון אחר אחראי לקיום שלך?” ועוד. התוצאות הראו שרווקות היו מעט פחות דתיות מנשואות (ממצא ידוע). בנוסף, רווקות הראו דתיות קטנה יותר בשיא הפוריות בעוד נשואות הראו רמת דתיות גבוהה יותר דווקא בשיא הפוריות. צריך לזכור שרוב המחקרים על ביוץ נעשים על רווקות צעירות, כאלו שנמצאות בשיא התחרות המינית וכאלו שממוקדות במציאת בן זוג. נשים נשואות הן בעלות מאפיינים שונים, בעיקר מחויבות לפרטנר לטווח ארוך, שמשפיעים גם על רמת הדתיות שלהן וגם על הזמינות המינית. נשים נשואות נוטות כאמור להיות יותר דתיות וגם פחות זמינות מינית. במיוחד אם לזוג יש ילדים, ההשלכות של בגידה ופרוק הנישואין גבוהות, מה שעשוי להוביל למיתון הקשר בין דתיות לזמינות מינית ואולי אפילו לקשר הפוך כפי שנמצא כאן.

מחקר ההמשך נועד לשחזר את הממצאים מהמחקר הראשון וגם לבחון את השפעות המחזור החודשי על עמדות פוליטיות וחברתיות. 502 נשים בגיל ממוצע 27 השתתפו במחקר הזה והפרוצדורה לחישוב זמן הפוריות במחזור הייתה לזו שבמחקר הראשון. הנשים נשאלו שאלות שונות לגבי עמדתן בנושאים חברתיים ופוליטיים. שאלות לגבי הפלות, זכויות הומוסקסואליים ועישון מריחואנה הרכיבו את המדד של עמדות פוליטיות חברתיות. שאלות לגבי התערבות הממשלה בכלכלה ומיסים (שמרנים מתנגדים להתערבות כזו ובעד מיסים נמוכים יותר) הרכיבו את המדד של עמדות פוליטיות כלכליות. כמו כן, נשאלו הנשים למי הן עומדות להצביע בבחירות לנשיאות הקרובות (המחקר נעשה בסמוך לבחירות 2012) ולאיזה קמפיין היו מעוניינות לתרום דולר אחד שהחוקרים הבטיחו לתרום בשמן.

כמו במחקר הראשון, נשים נשואות היו דתיות יותר, ונשים רווקות דיווחו על דתיות נמוכה כשהן נמצאות בשיא הפוריות בהשוואה לזמן אי הפוריות. בנוסף, נשים נשואות היו יותר דתיות כשהן בשיא הפוריות בהשוואה לזמן שהן לא פוריות.

בנוגע לעמדות הפוליטיות הכלכליות של הנשים, נשים עם בן זוג היו שמרניות יותר מרווקות אבל לשלב במחזור החודשי לא הייתה כל השפעה על העמדות שלהן. לא כך היה המצב לגבי עמדות פוליטיות חברתיות. אמנם גם פה נשים היו שמרניות יותר כשהן עם בן זוג, אבל לשלב במחזור הייתה השפעה על העמדות שלהן. רווקות היו פחות שמרניות בשיא הפוריות, ונשים עם בן זוג היו יותר שמרניות כשהן פוריות. באופן כללי, ככל שהסיכוי להתעברות היה גבוה יותר אצל רווקות, כך העמדות הפוליטיות החברתיות שלה היו ליברליות יותר בעוד מתאם הפוך נמצא אצל הנשים עם פרטנרים קבועים. עבורן, ככל שהסיכוי להתעברות היה גבוה יותר, כך האישה הייתה עם עמדה פוליטית חברתית שמרנית יותר.

מה בנוגע להצבעות בפועל? רווקות הצביעו לאובאמה והיו מוכנות לתרום לקמפיין שלו יותר מאשר נשואות. גם לפוריות הייתה השפעה גדולה. רווקות בשיא הפוריות נטו להצביע ולתרום לאובאמה יותר מאשר לרומני. נשים נשואות לעומת זאת נטו להצביע לרומני וגם לתרום לקמפיין שלו יותר, ובמיוחד אם היו בשיא הפוריות שלהן.

ההשפעות של השלב במחזור החודשי על דפוסי הצבעה של נשים רווקות עקביות עם המחקרים בנושא שמראים ששיא הפוריות נמצא במתאם עם ליברליות מינית. החידוש במחקר הזה הוא שיש קשר בין סוגים שונים של ליברליות וגם שליברליות פוליטית ודתית מושפעת מזמן המחזור. זה נשמע אולי קצת משונה שנשים משנות את העמדות שלהן כתלות בשלב של המחזור החודשי כי אנחנו רגילים לחשוב על עמדות פוליטיות כעמדות מוצקות שמשתנות מעט מאוד בטווח של ימים. יתכן שההצבעות בפועל לא מושפעות במידה רבה כי זה לא ממש משנה אם מישהי קצת ליברלית או מאוד ליברלית, ההצבעה שלה תהיה דומה בשני המקרים. אבל אולי אצל קבוצה קטנה של נשים שמתנדנדת לגבי ההצבעה שלהן, הזמן בחודש יהיה הגורם המשפיע.

הממצא לגבי נשים נשואות הוא חדש לגמרי ועדיין לא ברור במלואו. למה נשים נשואות בשיא הפוריות נוטות להיות יותר שמרניות? אחת האפשרויות היא שלנשים עם בן זוג יש יותר מה להפסיד והם תרצינה לשמור על הפרטנר שלהן ועל מי שעלול לגזול אותו מהן, ולכן ייטו יותר להיות שמרניות מינית. הן גם לא תרצינה להפסיד את בן הזוג בגלל בגידה שלהן ולכן רגישות היתר בשיא הפוריות. אותה שמרנות מינית נמצאת גם במתאם עם שמרנות פוליטית וכלכלית ורמת דתיות.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • hiladg  ביום 01/07/2013 בשעה 6:03 pm

  ואולי נשים נשואות שמרניות יותר כי הן מושפעות מהגברים שאיתן? הלא (באמריקה) יש טענה כי נשים מצביעות לדמוקרטים, וגברים – לרפובליקנים!

  • גיל  ביום 01/07/2013 בשעה 6:31 pm

   זה אפשרי אבל אני חושב שזה מאוד קיצוני. 52% מהגברים הצביעו אמנם לרפובליקנים אבל ההפרש לא גדול כל כך.

 • נועה זמסקי  ביום 02/07/2013 בשעה 12:08 am

  בהקשר לנשים נשואות ונטייה לשמרנות בשיא הפוריות, אני חושבת שיש כאן היבט נוסף לפיו הנשים הנשואות ימנעו מקשר מיני שמחוץ לנישואין בשיא הפוריות בכדי למנוע מצב של אי בהירות לגבי זהות האב כי בכך הן מגדילות את הסיכוי להינטש על ידי שני הגברים.

 • ניב  ביום 05/07/2013 בשעה 10:00 am

  שאלה – נשים נשואות נעשות שמרניות יותר או שנשים שמרניות מתחתנות מוקדם יותר?

  • גיל  ביום 05/07/2013 בשעה 11:23 am

   זה כנראה גם וגם. תחשוב על נשים דתיות. הן מתחתנות מוקדם יותר מחילוניות ומביאות יותר ילדים לעולם. מצד שני, אחרי שמתחתנים ויש ילדים אז גם השמרנות עולה כנראה, בטח המינית, בניסיון להגן על התא המשפחתי.

 • Shahar Rodrig  ביום 06/07/2013 בשעה 8:30 am

  דווקא בסוג מחקר כזה, הייתי משתמשת בניתוח תוך-נבדקי. המחקר היה בעל תוקף משמעותי יותר אם היו מוכיחים כי אותה אישה אשר האמינה באלוהים 9/10 בזמן שיא הביוץ, מאמינה בו 6/10 כשהיא בשפל פוריותה.

  • גיל  ביום 06/07/2013 בשעה 9:48 am

   אכן זה יכל להוסיף מימד נוסף למחקר אבל בגלל שיטת איסוף הנתונים זה היה פחות אפשרי. במקרה הזה העדיפו מדגם גדול ומגוון הרבה יותר, מאשר בדיקה תוך נבדקית של סטודנטיות במדגם מצומצם יותר.

 • אחת  ביום 06/07/2013 בשעה 3:58 pm

  פרשנות אישית שלי – בפועל ה"שמרניות" הן ממש לא פחות שובבות מינית מאשר ליברליות. (מנסיון, דתיות+מסורתיות, נוטותלסטוצים אפילו יותר מחילוניות-ליברליות-הומניסטיות..
  אבל כשהן נשואות או בקשר מחייב, הן מקנאות יותר באחרות ורוצות שגם לאחרות יהיה רע או לפחות שגם אחרות יהיו באותו מצב שלהן. הן מעוניינות בהשפעה גלובאלית מהסוג שתגרום גם לאחרות להיות יותר דתיות, יותר שמרניות ויותר מדוכאות. הקנאה שלהן עזה יותר בחופש של אחרות, ככל שהן יותר כנועות וצייתניות, או חסרות ברירה.
  הן חושבות שאם לנשים אחרות יהיו פחות אפשרויות ופחות זכויות, זה ייטיב איתן ועם מעמדן..

  זו הסיבה שהרבה נשים משתפות פעולה עם שובניזם ופטריארכליות, כי אז הגברים המשפיעים "עושים בשבילן את העבודה" וכאילו נלחמים במתחרות שלהן ובנשים המוצלחות מהן.

  • גיל  ביום 06/07/2013 בשעה 4:05 pm

   אחת, מה שאת מתארת בחלק הראשון זו בדיוק הפרשנות האבולוציונית לנושא. כשהמצב המשפחתי משתנה, משתנים גם סדרי העדיפויות בנוגע לעם מי שוכבים ומתי וגידול המשפחה מקבל עדיפות. עם זאת, אין שום הוכחה שנשים רוצות שלרווקות יהיה רע יותר. הן פשוט מעוניינות לנטרל אותן כתחרות מינית ולכן קנאיות יותר לבעל, בטח אם הן מאוד אטרקטיביות (כמו שניסויים מראים).

   • אחת  ביום 06/07/2013 בשעה 4:13 pm

    אם הן אכן כ"כ מאויימות (למרות שאני לא רואה את זה באופן כה קיצוני..הרי לאישה בכל מקרה יש יותר אופציות למציאת בני זוג וזה לא היה משנה מבחינה אבולוציונית – מי מגדל את הצאצאים), אז הגיוני שכדי "לנטרל אותן כמתחרות" הן יעדיפות שלאחרות יהיה רע יותר/פחות אופציות/פחות זכויות..לא ?

   • גיל  ביום 06/07/2013 בשעה 4:24 pm

    אף אחד לא טען שהאיום קיצוני אבל הוא קיים, ואני לא יודע מה זה אופציות למציאת בן זוג. אישה עם ילדים מתקשה הרבה יותר למצוא בן זוג לטווח הארוך וזה משנה מאוד מי מגדל את הצאצאים. תינוקות לא יכולים לשרוד בלי אמא מניקה ובלי אבא ההשרדות קטנה אבל עדיין אפשרית. בכל מקרה, נשואות לא יכולות לפעול נגד רווקות באופן כללי ולכן גם אם הן שואפות שיהיה להן רע זה לא ממש אופציה מעשית לפעולה. יותר הגיוני להגן על הקן הקיים שם יש להם שליטה הרבה יותר גדולה על מה שקורה.

 • אחת  ביום 06/07/2013 בשעה 4:05 pm

  זו הסיבה שאני רואה נשואות, משתפות פעולה עם בדיחות שובניסטיות, מצחקקות ואדישות למיזוגניה, תומכות ברבנים יותר מרווקות..
  אלא אם כן הן ממש בדרך החוצה ונלחמות בממסד.

  נשואות משתפות פעולה עם שנאת רווקות ומעירות לררווקות יותר, בנוגע לכך שהן לא עם בני זוג…פחות נלחמות על מקומן בחברה ויותר על הרצון שכולן יהיו כמותן.

  הן מצדיקות המון דעות שהן יודעות כי אינן נכונות (בינן לבין עצמן), אבל אם זה נאמר על אחרות-המתחרות שלהן, אז זה בסדר. ולכן הן מסכימות להכללות על כל הנשים, ובלבד שדברים רעים יאמרו על אחרות – הה"אויבות" דשלהן.

  • גיל  ביום 06/07/2013 בשעה 4:06 pm

   כאמור, אין עדויות שנשואות שונאות רווקות. אם יש לך כאלו, אנא הביאי מחקר שמראה את זה.

 • אחת  ביום 06/07/2013 בשעה 4:27 pm

  שאלות "אוף טופיק" (אם אפשר) –

  מה ההבדל/הקשר בין פסיכוביולוגיה ופסיכולוגיה אבולוציונית?

  מתי התחיל המחקר הפסיכו-אבולוציוני?

  האם ספרים משנות ה70, המדברים על הבדלים בין המינים ומאפיינים פיזיים/נפשיים של המין הנשי, כמו "נישואים מאושרים" של "דר. ת. ון דה ולדה" נחשבו לספרים הראשונים בתחום? כשמתבוננים על ספרים משנות ה70, אפשר להתפלץ מרוב שטויות בנושא.
  (אני משערת שזה לא קשור לפסיכולוגיה-אבולוציונית, אלא לגחמות הכותבים באופן מוחלט)..

  האם אתה מכיר או שמעת על רופא נשים מהולנד בשם זה? נורא מעניין אותי איזה תארים היו לו (לא הצלחתי למצוא מידע באינטרנט) ומה היחס של הקהילה החוקרת לכל מיני ספרים מסוג זה.

  הוא למשל כתב שם דברים כמו – נשים הרבה יותר מסריחות מגברים, או "נשים מפיקות יותר ריחות בלתי נעימים". וגם "אישה היא כולה מיניות", "גבר הוא גם מיניות".
  "נשים מייצרות סמגמה – שהיא מן ממרח סביב הדגדגן (מעניין מאוד, מעולם לא ראיתי שום ממרח או חומר כלשהו סביב הדגדגן..למרות שאני מכירה את הנושא ושמעתי על כך בעיקר סביב דיונים על עורלת הגברים) אשר יוצר ריחות מטונפים"..וכן הלאה ספר שאמור לדבר על נישואין, מדבר 3/4 מהזמן על כמה שנשים הן מסריחות (משהו שאגב לא פגשתי בו מעולם..ודווקא יצא לי לפגוש אינספור גברים מצחינים..שלדידו הם הרבה פחות..)

  זה נשמע לך הגיוני?

  יש מחקרים על ההבדל בין ריחות של גברים לריחות של נשים?
  (חוץ מזה שבפועל, נראה לי כי גברים מייצרים הרבה יותר ריחות לא נעימים, בלי כל השוואה..אבל היי אולי רק נדמה לי והוא רופא שטוען לדבר בשם המדע)..

  מעניין אם שמעת על דברים מאין אלו ומה היחד לספרים מסוג זה היום

  סליחה על היציאה מהנושא.

  • גיל  ביום 06/07/2013 בשעה 4:38 pm

   אחת, על רבות מהשאלות את יכולה לקבל תשובה מהפוסטים הראשונים שלי בבלוג שהכותרת שלהן היא מבוא לפסיכולוגיה אבולוציונית (א', ב', וג' – קישור אליהן נמצא בצד ימין). פסיכוביולוגיה אינה פסיכולוגיה אבולוציונית ועוסקת בעיקר בהיבטים הביולוגים הפיסיים של ההתנהגות כמו מה קורה במוח או במערכת העצבים אבל הם לא עוסקים בשאלות אבולוציוניות שמובילות את הגוף להתנהג כמו שהוא מתנהג.

   לא שמעתי על הספר שהזכרת אבל יצאו המון ספרים לא מדעיים שמדברים על הבדלים בין המינים או היבטים אבולוציוניים שונים בלי הרבה ביסוס לכך, לכן לא מפליא אותי שאת מוצאת הרבה שטויות שם. את יכולה לקרוא קצת על ההיסטוריה של התחום פה: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_evolutionary_psychology
   סטיבן פינקר גם סוקר במידה רבה את ההיסטוריה בספר שלו כיצד פועל המוח.

   כן, יש מחקרים על ריחות של גברים ונשים וההבדל ביניהם וגם על החשיבות האבולוציונית של הריח. אפילו כתבתי על זה פה לא מעט. הנה פוסט אחד כללי בנושא, אבל אם תחפשי ריח בצד ימין תמצאי מחקרים נוספים: https://greengross.wordpress.com/2008/11/13/%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99/

   באופן כללי אני יכול לומר לך ששני המינים מייצרים ריחות שלא ממש נעימים לצד השני אלא במקרים מיוחדים.

 • אחת  ביום 06/07/2013 בשעה 6:46 pm

  הבנתי אותך פחות או יותר.

  אבל מה שהוא אמר נשמע לך הגיוני ?

  ואתה רוצה להגיד לי שגברים באופן כללי נרתעים מריחות של נשים, אלא במקרה של משיכה..בדיוק כמו נשים שעוברות ברחוב ור5גישות לסרחונות של גברים?

  נראה לי שהבאת דוגמאות על מחקרים שקשורים בפורומונים., אבל אני מדברת על הבדלים "אובייקטיביים" (אם בכלל ניתן לחקור את זה), לגבי רמת הדומיננטיות או ה"סרחון.

  אם יצא לי להריח רק גברים מסריחים (או כמעט) ולא יצא לי להריח נשים מסריחות, ..הכל נובע מ..הכל נובע מהזיה אחת גדולה?

  אין מחקרים שקובעים כי זיעת הגבר (למשל) היא הרבה יותר חזקה ?

  • גיל  ביום 06/07/2013 בשעה 9:55 pm

   אני אבהיר מה שהתכוונתי אליו. גברים ונשים לא נרתעים מריחות טבעיים אבל אם מבקשים מהם להריח מקרוב את הריח של אדם אחר אז ברוב המקרים זה מרתיע. בהחלט יכול להיות שאנשים פחות רגישים לריחות של בני המין שלהם כי פשוט הם לא רלוונטיים להם למציאת בני זוג (עד כמה שריח ממלא תפקיד חשוב בנושא).

 • אחת  ביום 07/07/2013 בשעה 1:43 am

  תודה על התשובה.

  מוזר שאין מחקרים בנושא.

 • אחת  ביום 07/07/2013 בשעה 2:34 am

  ומה אתה אומר על המחקר הזה – http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3696791,00.html

  בולשיט או רציני ?

 • ezra  ביום 14/06/2015 בשעה 7:22 pm

  יכול להיות שהסיבה שנשים נשואות נוטות לשמרנות בזמן הפוריות שלהם היא כיוון שעדיף להם להיכנס להיריון מהפרטנר המיני שלהם אותו הם מכירות לעומק ולאורך זמן ומצאו אותו כשיר מאשר גבר זר שהם עלולות להימשך אליו על בסיס היכרות קצרה ושטחית שלא תוכל להבטיח שבאמת מדובר בגבר כשיר.
  עוד אפשרות היא שנשים מנסות להיראות פחות אטרקטיביות לגברים אחרים באותם ימים כדי למנוע אפשרות של אונס או של גבר שינסה 'להתחיל' איתה. לכן הן מעדיפות לנקוט גישה יותר שמרנית שתגרום להן להתנהג בצורה פחות אטרקטיבית כלפי חוץ.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: