האם אפשר להתנות יצירתיות?

יצירתיות הוא מושג חמקמק מאוד שקשה מאוד להגדירו, ועוד יותר קשה לדעת מתי ובאלו תנאים הוא מתרחש. לרוב האנשים קשה להסביר מה קורה ברגע יצירתי ויש סברה מוטעית שאי אפשר לעבוד על שיפור היצירתיות. מאמר חדש שהתפרסם לאחרונה בכתב העת Journal of Personality and Social Psychology על ידי Vladas Griskevicius מנסה לענות על השאלה, האם אפשר להתנות יצירתיות? (אני משתמש במילה התנייה מטעמי נוחות. המאמר מדבר על Priming שאפשר לפרשו כפעולה מכינה שעשויה לגרום למשהו אחר).

המאמר מנסה לבחון האם אנשים יצירתיים יותר בנוכחות בני זוג פוטנציאליים. הרעיון הוא שיצירתיות, כמו יכולות קוגנטיביות אחרות, היא תכונה שאנשים מחפשים בבן או בת זוג, וימצאו הבדלים שנובעים מהאבולוציה השונה של גברים ונשים (ברירה מינית). מכיוון שאצל בני אדם, בדומה לרוב היונקים, ההשקעה ההורית אינה שווה, ניתן לצפות שהורה שמשקיע יותר (נקבות) יהיה בררן יותר. אצל בני אדם הבררנות הזו תבוא לידי ביטוי בניסיונות רבים יותר של הגברים להרשים נשים. יצירתיות היא דוגמא לתכונה כזו. אנשים יצירתיים הם לרוב אינטליגנטיים יותר, ויצירתיות היא תכונה חשובה מאוד להישרדות בתנאים קשים. מכיוון שתכונות קוגנטיביות רבות, בכללן יצירתיות, עוברות בתורשה לפחות בצורה חלקית, נקל לראות למה נשים יעדיפו גברים יצירתיים יותר מאשר להיפך.

בניסויים שנעשו הראו לנבדקים בקבוצת הניסוי תמונות של אנשים מהמין השני (לגברים הראו תמונות של נשים ולהיפך). התמונות הללו היו של אנשים בעלי מראה חיצוני אטרקטיבי. לנבדקים בקבוצת הביקורת הראו תמונה של בית. אם הוצגה בפניהם תמונה של אדם אטרקטיבי הם התבקשו לדמיין שהם יוצאים לדייט ראשון עם אותו אדם. מקבוצת הביקורת התבקשו הנבדקים לדמיין שהם צועדים ליד הבית. לאחר מכן, הוצגו בפני הנבדקים תמונות סתמית ודו משמעית (למשל, שני אנשים יושבים בבית קפה), וביקשו מהם לכתוב פיסקה על מה שלדעתם מתרחש בתמונה. ארבעה שופטים חיצוניים (שני גברים ושני נשים) שלא היו מודעים למניפולציה הניסויית שפטו את רמת היצירתיות של הנבדקים בתנאים השונים.

תוצאות הניסוי הראו שגברים שנחשפו לתמונה של בחורה יפה, היו יצירתיים הרבה יותר מנשים שנחשפו לתמונה של בחור יפה. מעבר לכך, גברים היו יצירתיים הרבה יותר בתגובה לתמונה של הבחורה מאשר חשיפה לתמונה הנייטרלית, בעוד שאצל הנשים לא היה הבדל ביצירתיות בשני התנאים. תוצאות הניסוי הזה תמכו בהשערה שגברים יותר יצירתיים באופן כללי, והם מגיבים ביצירתיות בהקשר של חיזור אחרי בחורה יפה.

ניסוי נוסף בחן האם יהיה הבדל ביצירתיות בין התנייה לקשר לטווח קצר או ארוך. בניסוי הזה הראו לנבדקים תמונות אטרקטיביות של בני המין השני, אבל הפעם חילקו אותם לשניים: בחלק אחד ביקשו מהם לדמיין שהם בחופשה אקזוטית על אי, וזהו היום האחרון של הטיול. הם פוגשים את הבחור או הבחורה כשברור להם שהסיכוי שיפגשו שוב אפסי. הנסיינים ביקשו מהנבדקים לדמיין שהם נמשכים אחד לשני ויש להם אפשרות לסטוץ חד פעמי. בתנאי נוסף של הניסוי (עם נבדקים אחרים), התבקשו הנבדקים לדמיין שהם פגשו בקמפוס אדם ויצאו איתו לדייט. הדייט מסתיים כשהם חושבים על הדייט שלהם כפוטנציאל לבן או בת זוג לטווח ארוך.

תוצאות הניסוי הראו שוב, שגברים יותר יצירתיים מנשים בממוצע. גברים הראו יותר יצירתיות בשתי ההתניות, ליחסים לטווח קצר וליחסים לטווח ארוך, בהשוואה לנשים, ובהשוואה לקבוצת הביקורת. אלא שהפעם בהשוואה של הנשים בינן לבין עצמן, התגלה הבדל מובהק בין ההתנייה ליחסים לטווח ארוך לבין קבוצת הביקורת (אבל לא נמצא שום הבדל בין התניית הטווח הקצר לקבוצת הביקורת).

המסקנות מהניסויים הן שקל הרבה יותר להתנות יצירתיות אצל גברים. כל תמונה של בחורה אטרקטיבית גורמת להם לפרץ יצירתיות בלי קשר לסוג היחסים המבוקשים איתה. מכיוון שגברים הרבה פחות סלקטיביים בבחירת בנות זוג והם מעוניינים להרשימה, הם יהיו יצירתיים הרבה יותר. אצל הנשים הבררניות יותר בבחירת בן הזוג, היצירתיות מותנית בכך שהיחסים הפוטנציאליים עם הגבר יהיו יחסים לטווח ארוך. זה עולה בקנה אחד עם העדפתן של נשים ליחסים כאלו על פני יחסים מזדמנים.

מעניין שבניסוי נוסף, בדקו האם נתינת תמריצים כספיים יכולים להביא ליצירתיות גדולה יותר. לנבדקים נאמר שהם יקבלו פרס כספי אם הסיפורים שיכתבו יהיו בשליש העליון מבחינת יצירתיות כפי שיוערכו על ידי השופטים הבלתי תלויים. הנבדקים שקיבלו תמריץ כספי היו בעלי יצירתיות נמוכה יותר משמעותית, בהשוואה לקבוצת הניסוי שניתנה לה תמונות של אנשים אטרקטיביים מבני המין השני. כלומר, קשה מאוד לגרום לאנשים להיות יצירתיים ב"כוח", גם אם מדובר בעידוד כספי.

סגור לפרסום תגובות והשארת עקבות.

תגובות

 • דינה ראלט  ביום 26/05/2007 בשעה 11:09 am

  יצירתיות היא מילה רבת פירושים, אני מתייחסת אליה כאל תוצר קשב לפלחים נוספים/אחרים ואם כך יש הרבה מידע שיכול להשפיע עליה כמו למשל מדיטציה:
  http://www.notes.co.il/dina/32283.asp
  או כמובן (למי שמכיר אותי) כל מה ששיך לשיפור מערך תקשורת הניטריק אוקסיד
  http://www.notes.co.il/dina/32100.asp

 • עמי סלנט  ביום 26/05/2007 בשעה 11:52 am

  גיל ,
  תודה על שהשכלת אותנו !

  עמי סלנט

 • ילד ירוק  ביום 26/05/2007 בשעה 2:02 pm

  איך בדיוק מודדים "יצירתיות"?

 • גיל  ביום 26/05/2007 בשעה 7:30 pm

  במקרה הזה ביקשו מהשופטים לדרג עם כמה הסיפורים יצירתיים, מצחיקים, מקוריים, בעלי דימיון, שובים את הלב ומבדרים. הם בדקו גם כמה האנשים התאמצו לכתוב. כמה זמן לקח להם לכתוב את הסיפור ובכמה מילים השתמשו.

 • א.ט.  ביום 26/05/2007 בשעה 8:06 pm

  כתב לפני כעשור מאיר ויזלטיר על היצירתיות באמנות. ההגדרה שלו ליצירתיות היתה, אם זכרוני אינו מטעני "עיסוק מתפנק כפייתי ועקר באהבה עצמית"
  ככל שנוקפות השנים בעבודתי עם ילדים אני יותר ויותר מבינה עד כמה היא שדופה ונטולת תוכן בדיוק כמו מבחני האי קיו.

 • גיל  ביום 26/05/2007 בשעה 9:57 pm

  רב המרחק. אני מסכים שאין הגדרות מוסכמות בהכרח וזה משהו שקשה לבדוק. אבל עובדה שקיימים מושגים כמו אינטיליגנציה ויצירתיות וכשאומרים על מישהו שהוא יצירתי אז יש תחושה אינטואיטיבית לגבי מה הכוונה בזה. בכל זאת, מצאו הבדלים בין מה שאנשים תפסו כיצירתיות במחקר הזה (ובמחקרים אחרים) כך שכן מודדים משהו.

 • אבי  ביום 27/05/2007 בשעה 9:26 am

  – האם ניתן לכמת/למדוד יצירתיות?
  – האין הניסוי הזה בודק דווקא קונפורמיזם? בסך הכל אמרו לנבדקים מה מצופה מהם. זה די דומה למבחן אמריקני.

 • גיל  ביום 27/05/2007 בשעה 11:11 am

  הראו לגברים תמונות של בחורות יפות ובתגובה הם כתבו סיפורים יצירתיים יותר. לא ביקשו מהם להיות יצירתיים.

  רק בניסוי האחרון ביקשו מהם להיות יצירתיים ואפילו הציעו להם כסף אבל זה לא ממש גרם להם להיות יצירתיים במיוחד.

 • מירי פליישר  ביום 03/06/2007 בשעה 9:58 pm

  משהו מפריע לי במסקנות
  הגברים היו יותר יצירתיים הגברים יותר יצירתיים…
  איכשהו נראה לי שצורת הבחינה היא בצורת חשיבה גברית ולכן נשים לא תפקדו בהתאם
  אני לא חוקרת,אני אמנית
  ויצירתיות היא חיי
  וכן גם פמיניזם ומעט יידע מפה ומשם
  מבחנים צריכים לקחת בחשבון הבדלים מנטאליים
  כמו למשל מה יכול לגרום לאשה להיות יצירתית
  אולי למשל הגנה על יצור שנזקק לעזרתה
  או משפטים חכמים שגבר יגיד ולוא דוקא מראהו
  אלמנטארי ווטסון?

 • בחורה  ביום 03/06/2007 בשעה 11:06 pm

  אני מסרבת לקבל משפט שאומר שגברים יצירתיים יותר מנשים. אולי גברים מרגישים יותר נוח לפרוץ מסגרות ולהעיז להגיד מה שבא להם יותר מנשים שחשות יותר חוסר בטחון. אולי התרבות שלנו היום מעודדת הפרזה של גברים בחיזור אחר נשים, במובן שנשים היום אינן מוכנות להסתפק בסתם חיזור פשוט כיוון שהן מונעות פחות ע"י היצרים המיניים שלהן ולכן הגברים מנסים לגבור זה על זה בחיפוש אחר הדרך המקורית ביותר להרשים.
  האם נעשה ניסיון לאמוד יצירתיות של אנשים בעלי נטיות אמנותיות שאינן קשורות להורמונים משתוללים?? האם מישהו באמת יכול לטעון שאמנים גברים יצירתיים יותר מאמניות נשים??

 • אריאל  ביום 04/06/2007 בשעה 4:13 am

  שבאיזה שהוא מקום נאמר שגברים יותר יצירתיים מנשים. כל מה שנבדק זה איך משפיעים גורמים מסוימים על היצירתיות של גברים ונשים. לא צריך לקפוץ כל פעם שכתוב גברים ונשים ולחפש שובינזם. כדאי לקרוא טוב טוב לפני כן

 • גיל  ביום 04/06/2007 בשעה 8:45 am

  ביצירתיות. שימו לב (כרגיל) שההבדלים הם בממוצעים ולא ספציפית לגבי אדם זה או אחר. יש אינספור נשים יצירתיות וזה לא מוטל בספק בכלל. מה שכן, כמה שאלות שכל אחד יכול לשאול את עצמו: לאורך ההיסטוריה והיום מי האמנים הנחשבים בכל תחום ואיך עובדת החלוקה המגדרית ביניהם? האם יש תחומים שווים או כאלה שבהן נראית הטייה מגדרית בולטת (למשל, מוסיקה)? האם יתכן שלגברים ונשים יש מניעים או תנאים שונים שבהם היצירתיות באה לידי ביטוי? עקרונית, יתכן שנשים יהיו יצירתיות יותר בתגובה לגירויים אחרים ולא תוך ניסיון למשוך בני זוג.

  לבחורה: השאלות שאת שואלת אכן שאלות טובות. רוב המחקרים בתחומים הללו באמת מתרכזים בגברים ונשים בגיל פוריות שבהם ההורמונים משתוללים.

  עוד אפשרות היא שגברים ונשים דומים ביצירתיות ברמות הגבוהות, אבל באמצע ההתפלגות גברים קצת יותר טובים מנשים. ושוב, אין פה שום ניסיון להמעיט בערך האמנות של נשים.

 • מירי פליישר  ביום 04/06/2007 בשעה 7:47 pm

  אין ויכוח על זה
  לכן בדיוק צורת מבחן מסויימת מתאימה לגברים ולא לנשים אם
  התוצאות הן אלה
  פשוט לא נראה לי נכון הגיוני וראוי
  אמירה כגון זו על יצירתיות
  הטיעון שהנה הוכחה מההיסטוריה
  על מיעוט יוצרות שזה נכון תקפה גם לגבי האפרו אמריקאים באמריקה
  למה יש להם כל כך מעט נשיאים עורכי דין מצליחנים
  למה?
  כי זכות הבחירה ניתנה להם רק לפני 100 שנה בערך
  והוא הדין בנשים
  שאגב עד היום בגלל תיפקודן המקובל גם עליהן שוב בגלל שונותן הפיזיולוגית נפשית עסוקות בגידול ילדים וניהול הבית
  ושם אולי נמצאת יצירתיות לא מדודה…
  הקיצר
  מוזר לי שאתה מקבל את התפיסה הזו כפשוטה

 • גיל  ביום 04/06/2007 בשעה 8:25 pm

  אפלייה במקומות רבים, אבל אי אפשר לבוא כל פעם שיש אי שיוויון נראה בין גברים ונשים ולטעון לאפלייה. היום, בחברה המערבית, יש הרבה פחות אפלייה ועדיין יש הרבה אי שיוויון נראה, כולל במקומות שהייתה בהם פעם אפלייה.

  אפשר לדבר על דברים בצורה כללית, אבל הניסויים פה הם די חד משמעיים ומראים הבדלים ברורים ביצירתיות שנובעים מהתנייה מסוימת. הם באו בעקבות ניבויים מאוד מדויקים שנובעים מתהליכים אבולוציוניים ידועים. על מנת לסתור את הטענות של המאמר צריך להראות מה לא נכון במתדולוגיה שבחרו או איך אפשר לתת הסבר חלופי לממצאים שעומד בקנה אחד עם מה שהם מצאו.

  אני חושב שאכן לאינסטינקט האימהי שמשפיע על אמהות לחפש עבודות גמישות יש קשר להבדלים בשוק העבודה, כמו גם להבדלים במוטיבציה לעבוד בעבודות מסוימות ולתחרותיות היחסית קטנה שלה בהשוואה לגברים. כולל אלה, יחד עם אפליות שעדיין קיימות מסבירות הבדלים ניכרים בשוק העבודה.

 • מירי פליישר  ביום 04/06/2007 בשעה 8:52 pm

  או קיי
  על ההתנייה המסויימת אני מדברת
  אבל כדבריך זה הניסוי וזו התוצאה
  על זה אין ויכוח
  הוא רק נראה לי גברי בתפיסתו
  אבל כנראה בגלל היצירתיות שלי אני מערערת על תפיסות מאוד יסודיות ומחפשת דרכים חדשות כדי להוכיח את כישוריהן של הנשים כבנות אדם חושבות ויצירתיות ולוא דוקא אמהות
  נדמה לי שמבחינתי אין טעם לויכוח כי כמו כל ויכוח משבררנו על מה מסכימים נשארה רק נטיית הלב ועל זה אי אפשר להתוכח
  תודה על התשובות וההתייחסות

  מירי
  http://artistindex.co.il/main/artistPage.php?artID=80&method=works&let

 • גיל  ביום 04/06/2007 בשעה 8:59 pm

  הניסוי היה זהה לגברים ונשים. לא הגבילו את השופטים (שני גברים ושני נשים) לחשוב מה נחשב יצירתי ומה לא והם היו עוורים למין של הנבדקים. כלומר, גם הנשים חשבו שהגברים יותר יצירתיים בממוצע.

 • מירי פליישר  ביום 04/06/2007 בשעה 11:03 pm

  ההודעה הקודמת לא נקלטה
  אנסה שנית
  אביא את הפתיחה של המאמר שלך על המחקר:
  המאמר מנסה לבחון האם אנשים יצירתיים יותר בנוכחות בני זוג פוטנציאליים
  אני כאשה האם הייתי יצירתית יותר בנוכחות בן זוג פוטנציאלי?
  לא בטוח
  גברים הם תחרותיים מטבע בריאתם – הכרזה שאני מבקשת עליה סליחה מראש
  ולא הייתי מנסה להפגין את יכולותי היצירתיות בפגישה ראשונית שכזו
  זוהי שליפה ראשונית ולא התחלתי אפילו לשקוע בשאלה בסיסית מה יכול לגרום לאשה להיות יצירתית
  לזה התכוונתי כשאמרתי שיש פה חשיבה גברית.
  גם אם היו שם נשים לכל אורך הדרך
  נשים משתפות פעולה עם חשיבה גברית כי כך הן רגילות
  הן עוד צריכות ללמוד את דרך השויון
  החברה והתרבות מוכנים לשויון הנשואים שלו-מגזרים,מגדרים,מיעוטים זה עתה השתחררו ועוד לומדים
  האשה החדשה בכלל לא רוצה לותר על ייחודה
  וכך גם כל ה"אחרים"
  איך מוצאים את דרך המלך של השויון וקבלת האחר עם סדר חברתי חדש הגיוני ורציף
  עוד ארוכה הדרך
  ולא שאין רצון מצד מרכז ההגמוניה-הגברים .

 • גיל  ביום 05/06/2007 בשעה 12:31 am

  לנשים לא איכפת במיוחד להרשים גברים כי גברים גם ככה מחזרים אחריהן ויעשו הכל כדי למשוך את תשומת ליבן. מכיוון שנשים בררניות יותר מגברים, הן לא צריכות להתאמץ במיוחד למצוא בן זוג במיוחד לטווח הקצר (זה כמובן לא אומר שבן הזוג יהיה אידיאלי מבחינתן).

  שימי לב שנשים היו יצירתיות, כשהיתנו אותן ליחסי לטווח ארוך. כלומר, נשים כן מנסות להרשים בן זוג פוטנציאלי, רק שהן לא מעוניינות לעשות את זה ביחסים לטווח קצר. הממצאים הללו עקביים עם הניבויים האבולוציוניים שמתייחסים באופן שונה ליחסים לטווח ארוך וקצר (נשים יותר בררניות ולכן ישימו לב יותר לרמזים שיעידו על איכות הקשר לטווח הארוך).

 • מירי פליישר  ביום 05/06/2007 בשעה 8:58 am

  זאת אומרת יצירתיות עם התנייה
  ולא יצירתיות פר-סה
  זה כבר משהו אחר

 • גיל  ביום 05/06/2007 בשעה 9:54 am

  אבל זה עדיין מלמד אותנו על הקשר מסוים שבו היצירתיות שונה בין גברים ונשים. בסופו של דבר זה מה שעושים בניסויים מבוקרים. הרי יש אלפי סיבות למה אנשים יצירתיים ופה ניסו לבודד גורם אחד.

 • מירי פליישר  ביום 05/06/2007 בשעה 1:48 pm

  נהניתי
  ואף הכרחתי עצמי לקרוא יותר ביסודיות את פרטי המחקר
  דיון תרבותי מבחינתי כיף
  מקווה שגם אתה קיבלת אי אילה הארות ממנו

 • גיל  ביום 05/06/2007 בשעה 8:24 pm

  אני שמח לנהל דיונים כאלו. גם אם אנשים לא מסכימים אם מה שאני כותב כל הזמן, כל עוד הדיונים נעשים ברוח טובה ועם ראש פתוח אפשר ללמוד מהם. ללא ספק טרם נאמרה המילה האחרונה בנוגע לאמנות ויצירתיות בכל המובנים.

 • רקדנית  ביום 31/01/2010 בשעה 6:18 pm

  עם התניה, אז מדוע היית חייב להוסיף "המחקר אישש שגברים יותר יצירתיים אופן כללי"

  העובדה שאתה תמיד מוסיף משפטים אנטי-נשיים במובהק הורסת את כל התדמית האובייקטיבית שאתה מנסה ליצור.

  העניין הוא שאם למשל יתגלה כי נשים יצירתיות יותר, זה יהרוס את הפנטזיה הפסיכו-אבולוציונית שטוענת שבגלל שגברים צריכים לעבוד הרבה יותר קשה בכדי להרשים, הם פיתחו יצירתיות.

  ואם כבר זה עובד הפוך, רוב הגברים יהיו בקצה התחתון של היצירתיות, הנשים באמצע-מעלה ומעט גברים בשיא היצירתיות.

  אי אפשר להגדיר יצירתיות כללית.
  גברים יותר יצירתיים בדברים מסוימים, נשים יותר יצירתיות בתחומים אחרים.
  גברים יותר ראציונליים בתחומים מסוימים, נשים יותר ראציונליות בתחומים אחרים.
  גברים יותר רגשיים בתחומים מסויימים, נשים יותר רגשיות בתחומים אחרים.

  וכמובן שאין להתעלם מאפקט הסטריאוטיפ, כאשר ברגע שהן יודעות כי נשים הגיעו לפחות הישגים בX, זה גורם להן לפחות הישגים.
  ובגיל ילדות כשהן פחות מודעות לכל הדברים המכבידים נפשית האלה, טוענים שהן למשל טובות יותר בכל המקצועות (או כמעט) ואף במתמטיקה
  שנחשב לתחום גברי יותר.

 • גיל  ביום 31/01/2010 בשעה 6:29 pm

  קוראת ומסיקה כל מיני מסקנות שגויות. מה בדיוק אנטי נשי בעובדה שהמחקר מצא שגברים יותר יצירתיים ככשני המינים הותנו בצורה זהה? אז זו שהולכת למחוזות הדימיון בכל מיני האשמות חסרות שחר. רצוי לדבוק בעובדות ולקרוא נכון לפני שיוצאים בכל מיני הצהרות שגויות בעליל.

 • עדנה  ביום 29/09/2014 בשעה 4:42 am

  מה שם המאמר?

  • גיל  ביום 29/09/2014 בשעה 7:13 am

   תערכי חיפוש תחת שם הכותב ותוכלי למצוא בקלות.

%d בלוגרים אהבו את זה: